وزارت جهاد کشاورزی
مرکزی تعاون روستایی ایران
  خدمات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

شناسه زیرخدمت

عنوان خدمت

(شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت­ها

نحوه ارائه خدمت

فایل شناسنامه خدمت

13011207000

صدور مجوز شرکت­های تولیدی و سایر اتحادیه­ها، شرکت­ها و تعاونی­های بخش کشاورزی

13021207100

 

1-صدور تأییدیه فنی تشکیل تشکل­ها و انجمن­های تخصصی- صنفی کشاورزی

 

شناسنامه

13011207101

2- تشکیل شرکت کشت و صنعت

 

شناسنامه

13011207102

3-تشکیل و انحلالشرکت سهامی زراعی

شناسنامه

13021207103

4-تشکیل و انحلال اتحادیه­های شهرستانی/ استانی شرکت­های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی

شناسنامه

13021207104

5-صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان­های غیردولتی(NGO)

شناسنامه

13021207105

6-صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی

شناسنامه

13011207106

7-صدور مجوز خرید و فروش اموال غیر منقول و ایجاد و توسعه سرمایه­گذاری های زیرساختی شبکه­های تعاونی­های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

شناسنامه

13021207107

8-صدور مجوز فعالیت انجمن، کانون و مجمع ملی خبرگان کشاورزی

شناسنامه

13021207108

9-صدور مجوز های تعاونی­های روستایی،کشاورزی، تولیدی و زنان

شناسنامه

13011207109

10-صدور و ابطال مجوز تأسیس واحد اعتباری

شناسنامه

13021208000

خدمات حمایتی سازمان تعاون روستایی به بهره­برداران

13011208100

1- مشاوره و تائیدیه فنی طرح­های سرمایه­گذاری در احداث و توسعه زیرساخت­های مورد نیاز اتحادیه­ها و شرکت­های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از محل کمک­های فنی و اعتباری

شناسنامه

13021208101

2-ارائه خدمات مهندسی طرح­های عمرانی به اتحادیه­ها و شرکت­های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

شناسنامه

18051208102

3-برگزاری دوره­ها/کارگاه­های آموزشی(تشکل­ها و نظام صنفی کشاورزی) و (اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت­های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان)

شناسنامه

13021208103

4-تأمین و توزیع نهاده­های کشاورزی

شناسنامه

13021208104

5-ساماندهی خرید و فروش محصولات کشاورزی (خرید تضمینی و توافقی محصولات دامی، زراعی و باغی)

شناسنامه

10031208105

6-شناسایی، طبقه­بندی و استانداردسازی مشاغل کشاورزی

شناسنامه

13021208106

7-معرفی­نامه دریافت تسهیلات بانکی از محل کمک­های فنی و اعتباری به شبکه تعاونی­های روستایی و کشاورزی(شرکت­ها و اتحادیه­ها)

شناسنامه

تاریخ به روز رسانی:
1396/07/30
تعداد بازدید:
14250
Powered by DorsaPortal